Onze in ondernemingen gespecialiseerde advocaten

Als een samenwerking vastloopt worden er wel eens impulsieve beslissingen genomen waarvan de gevolgen niet zijn overzien. Voordat u aan een samenwerking een einde maakt is het raadzaam juridisch advies te vragen zodat u de gevolgen van uw besluit wel overziet en weet waar u voor komt te staan en uw toekomstplannen daarop af kunt stemmen.

Dat geldt niet alleen als u maat ben in een maatschap of vennoot van een vennootschap onder firma maar ook als u aandeelhouder bent in aan bv of nv. U komt voor veel vragen te staan zoals: welke opzegtermijn moet u in acht nemen, welke rechten maar ook welke verplichtingen hebt u na het eindigen van de samenwerking en aan wie mag u uw aandelen verkopen?

Bij een beëindiging van een samenwerking komen vaak nog veel meer zaken kijken als de maatschap of bv de bedrijfsruimte in eigendom heeft en/of werknemers in dienst heeft. In het contract staat mogelijk ook dat u de onderneming die u verlaat niet mag beconcurreren. Dat is mede bepalend voor uw toekomst.  

Voorkom nog meer problemen en raadpleeg voordat u besluit de samenwerking te beëindigen een van onze advocaten.