Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten van de Advocaten Unie staan u in ook uw internationale- en Europese procedures graag bij en verwijzen u – zo nodig - door naar een gespecialiseerde advocaat in het land waar uw procedure plaatsvindt.

Internationaal – en Europeesrecht

Door de groei van Europese wetgeving en globalisering gaat het Europees- en internationaalrecht een steeds grotere rol spelen in de dagelijkse praktijk van ook de Nederlandse ondernemer. De advocaten van de Advocaten Unie kunnen u ook in deze zaken begeleiden en adviseren. Hieronder een korte uitwerking van het vakgebied en onze specialisaties.

Internationaal recht

Bedrijven komen doordat hun handel steeds meer grensoverschrijdend is ook steeds meer in contact met het Internationale recht. In werkrelaties komen met grote regelmaat conflicten voor met betrekking tot betaling van facturen, de uitvoering van overeenkomsten, de onrechtmatige daad etc. Van groot belang is hier enerzijds dat de ondernemer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden om in zijn contracten en/of voorwaarden het Nederlands recht van toepassing te verklaren. Anderzijds is het, wanneer hier geen gebruik van is gemaakt of wanneer de voorwaarden van uw wederpartij van toepassing zijn, zaak om uit te zoeken welk recht van toepassing is op uw conflict en vervolgens welke rechter bevoegd is om over uw zaak te oordelen. 

Mocht het tot een behandeling komen door een buitenlandse rechter, in het buitenland, wilt u als ondernemer graag bijgestaan worden door een vakkundige lokale advocaat. De Advocaten Unie heeft door de verschillende internationale samenwerkingsverbanden, waaraan individuele kantoren verbonden zijn, niet alleen in-house kennis met betrekking tot uw internationale conflict, maar staat ook in rechtstreeks contact met advocatenkantoren in het buitenland, die u terzake kunnen bijstaan. Door dergelijke netwerken vindt er met grote regelmaat uitwisseling van kennis en ervaring plaats en daar profiteren cliënten van. De internationale contacten staan garant voor dienstverlening op maat, zonder taalbarrières en met directe toegang tot de lokale markten. 

Europees recht

Het Nederlandse internationaal privaatrecht is zowel uit nationaal recht als uit Europees recht opgebouwd (verordeningen, richtlijnen en verdragen). Vooral het Europees recht is gedurende de afgelopen 25 jaar een steeds grotere rol gaan spelen voor ook de Nederlandse ondernemer.

Er is Europese wetgeving die u pas tegenkomt wanneer u grensoverschrijdend handelt, denk hier aan bijvoorbeeld: de Europese aanbestedingsprocedures, de oprichting van een vennootschap in een andere Europese lidstaat etc.

Het is echter ook goed mogelijk dat u gewoon in de Nederlandse ondernemingspraktijk in aanraking komt met Europese regelgeving. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan de inzet van buitenlandse werknemers (zaken met betrekking tot vrij verkeer van goederen- en personen) of vennootschapsrechtelijk bij o.a. de opstelling van de jaarrekening.

Tenslotte is het in het Europese recht mogelijk lidstaten en Europese instellingen aansprakelijk te stellen voor het schenden van het Europees gemeenschapsrecht. Door de directe werking van bepalingen kunnen ook particulieren en ondernemingen direct hieraan rechten ontlenen en om sommige gevallen zelfs in aanmerking komen voor een schadevergoeding, welke opgeëist wordt bij het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Unie.