Hoe gaat u de openstaande factuur innen?

Gaat u aanmanen en zo ja, op welke wijze? Of schakelt u de hulp van een derde in? U wilt uw relatie met uw klant wellicht niet op het spel zetten. De advocaten van de Advocaten Unie kunnen u hierbij van dienst zijn. Mocht u te maken hebben met een wanbetaler, neem dan contact op met één van de incassospecialisten van de Advocaten Unie. 

Advocaten gespecialiseerd in incasso

Incasso

Iedere ondernemer heeft er wel eens mee te maken: wanbetalers. Veel bedrijven geven zichzelf een langere betalingstermijn dan overeengekomen en u hebt het maar te accepteren. Sommige bedrijven betalen uw rekening in het geheel niet. Dit kan voor u als ondernemer ingrijpende gevolgen hebben. Wanbetalers betekenen immers negatieve energie en ergernis. Bovendien wordt de ontwikkeling van uw onderneming verstoord.

Niets doen is geen optie

De incassospecialisten van de Advocaten Unie begrijpen dat een wanbetaler niet een extra verliespost mag worden vanwege de kosten die gemoeid gaan met het voeren van een procedure. Door de recente verhoging van de griffierechten is het spreekwoord ‘het kalf wordt groter dan de koe’ heden ten dage helaas vaak van toepassing. Echter, niets doen is geen optie, dan weet u zeker dat u met een ‘afboeker’ zit.

Wij denken met u mee

De incassoadvocaten van de Advocaten Unie denken met u mee. Zij nemen u de werkzaamheden uit handen waar u zich als ondernemer niet mee bezig wenst te houden. Eerst zullen zij – indien mogelijk – proberen de kwestie in onderling overleg (zonder procedure) op te lossen. De advocaten sommeren de wanbetaler, sluiten betalingsregelingen en waken erop dat deze worden nagekomen. 

Het kan echter zijn dat deze maatregelen geen doel treffen, alsdan zal worden overgegaan tot het eventueel leggen van beslag, het dagvaarden of het aanvragen van het faillissement van de wanbetaler. Zo kunt u uw energie in positievere zaken steken, hetgeen u een hoop ergernis zal schelen.