In handelsrecht gespecialiseerde advocaten

Bij de Advocaten Unie zijn veel specialisten in het handelsrecht die u te woord kunnen staan. Maak daarvoor vrijblijvend een afspraak met hen.

Handelsrecht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. Handelaren zijn al diegenen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit kunnen dus zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. In het leven van alledag worden dit genoemd ‘ondernemers’. Er zijn veel wetten en regels die vallen onder het handelsrecht. Daarbij valt te denken aan het vennootschapsrecht, het algemene verbintenissenrecht, de handelsregisterwet, maar ook de mededingingswet, de auteurswet en de rijksoctrooiwet. Als de handelaren zaken doen buiten dezelfde landsgrens, dan heeft hun rechtsbetrekkingen ook nog een internationaal karakter, waardoor het handelsrecht ook een internationaalrechtelijke dimensie krijgt.

Specialist in het handelsrecht

Een belangrijk kenmerk van het handelsrecht is dat handelaren in het algemeen minder goed beschermd worden dan consumenten. Dit heeft tot gevolg dat zij goed moeten vastleggen welke afspraken zij onderling en over en weer willen nakomen. 

Omdat het handelsrecht een zeer groot aantal rechtsgebieden beslaat, moet een specialist in het handelsrecht een brede kennis hebben van veel rechtsgebieden. Daarbij is vooral van belang dat deze specialist de taal van de ondernemer spreekt en de wensen van de ondernemer een juridische plaats weet te geven. 

Een ondernemer kan immers te maken hebben met een klant die de afgenomen goederen niet wil betalen, wat kan leiden tot incassomaatregelen, maar ook met een concurrent die inbreuk maakt op zijn octrooi (ook wel patent genoemd), wat kan leiden tot een procedure om het stoppen van deze inbreuk af te dwingen. Dé specialist in het handelsrecht is aldus een eerstelijnshulp voor ondernemer. Hij weet het probleem juridisch te kwalificeren, gaat na wat zijn klant van hem verwacht, weet het juridische probleem vaak zelf op te lossen, maar zal waar nodig een meer gespecialiseerde collega raadplegen of inschakelen. 

Bekwame afhandeling juridische problemen

De ene keer is de specialist in het handelsrecht de sparringpartner van de ondernemer. Een andere keer is de specialist in het handelsrecht de gids van de ondernemer om hem te leiden door een doolhof van regels. De volgende keer is de specialist in het handelsrecht de beschermer van de belangen van een ondernemer voor de rechter. In ieder geval is de specialist in het handelsrecht diegene waarbij een ondernemer kan vertrouwen dat zijn juridische probleem op een bekwame manier zal worden behandeld.