In vastgoedrecht gespecialiseerde advocaten

Vastgoed en bouwrecht

Vastgoedrecht is een breed vakgebied. Het omvat alle rechten die te maken hebben met grond en alles wat op (of in) de grond gebouwd is of wordt. Daarnaast gaat het om de bescherming van rechten ter zake van het gebruik van vastgoed. Een onderdeel van het vastgoedrecht betreft het bouwrecht, waaronder alle juridische aspecten van het bouwproces vallen, vanaf de ontwikkeling, het ontwerp, het bouwen, tot aan de verkoop van het onroerend goed. 

Grote financiële belangen en mensenwerk

Met onroerend goed en bouwen zijn grote financiële belangen gemoeid. Het is dus belangrijk dat uw zaken – juridisch gezien – goed geregeld zijn. Maar, ook al hebt u het op dat vlak goed voor elkaar, dan nog kunnen er conflicten ontstaan. Bouwen blijft immers mensenwerk. Stel, u bent al wat verder in het bouwtraject en uw aannemer of architect blijkt een grove fout te hebben gemaakt. En wat als sprake is van een grove bouwtijdoverschrijding? Of stel, u bent aannemer en de leverancier van uw bouwmaterialen levert steeds weer te laat of betaalt uw facturen niet. 

Wat kunnen wij in zo’n geval voor u doen?

De vastgoedadvocaten van de Advocaten Unie kunnen u als ondernemer adviseren op alle verschillende aspecten op het gebied van het vastgoedrecht. Zij stellen bijvoorbeeld overeenkomsten op rond de aanneming van werk, of adviseren u over de verkoop van uw pand. Ook verlenen zij rechtsbijstand in geval van eventuele geschillen waar u als ondernemer rondom uw onroerend goed mee te maken krijgt. U kunt dan denken aan het sommeren of aansprakelijk stellen van uw wederpartij, maar ook aan het voeren van onderhandelingen teneinde te proberen er samen uit te komen.

En mocht u dat stadium al gepasseerd zijn, dan kunnen onze vastgoedadvocaten een procedure voor u starten, bij de rechtbank of bij de Raad van Arbitrage. Onze advocaten weten immers als geen ander wat uw rechten en plichten zijn en welke wegen er bewandeld moeten worden om de zaak voor u zo gunstig mogelijk op te lossen.