Onze in contracten gespecialiseerde advocaten

In een contract worden de afspraken tussen twee partijen vastgelegd: bijvoorbeeld een provider zorgt ervoor dat uw website in de lucht blijft of een schoonmaakbedrijf zorgt ervoor dat uw bedrijfsgebouw wekelijks wordt gepoetst. In het contract staat wat er is afgesproken en misschien ook nog in de Algemene Voorwaarden die daarbij horen.

Wat weet u als ondernemer van de contracten die u hebt gesloten?

  • Weet u wanneer het contract afloopt en of het dan stilzwijgend wordt verlengd?
  • Welke opzegtermijn hoort bij het contract?
  • Is het contract nog actueel? 

En als het gaat om een contract dat u wilt sluiten met degene aan wie u levert? Hanteert u Algemene Voorwaarden? Voldoen die aan de wettelijke eisen en zijn ze afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten of hebt u een voorbeeld ergens vandaan geplukt?

Raadpleeg bij vragen één van onze advocaten en voorkom problemen.