Onze in alimentatie gespecialiseerde advocaten

Bij alimentatie kan het gaan om kinderalimentatie of de alimentatie voor een ex-partner ofwel partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen totdat ze 18 jaar zijn. Daarna gaat het om een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud totdat het kind 21 jaar is. De alimentatie voor het kind wordt betaald aan de ouder die na de (echt)scheiding de kosten van de kinderen voor zijn rekening neemt. Vaak zal dit de ouder zijn waar het kind zijn hoofdverblijf heeft. De kinderalimentatieplicht weegt zwaar. Daarom gaat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie. Daarom kunnen de ouders ook niet zonder meer elke gewenste afspraak over alimentatie maken. De afspraken mogen het kind niet in een nadeligere positie brengen dan voor de scheiding. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het gezinsinkomen voor de scheiding en de draagkracht van de ouders na de scheiding. De draagkracht wordt bepaald door de ‘tremanormen’ en een tabel.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is bedoeld voor degene die na de scheiding niet of niet helemaal in eigen levensonderhoud kan voorzien en is gebaseerd op behoefte en draagkracht. De behoefte wordt berekend aan de hand van het inkomen dat er was tijdens huwelijk. De draagkracht wordt berekend aan de hand van het inkomen en de lasten die er zijn na de scheiding. Als de alimentatieontvanger ook inkomen heeft zorgt een (jus)vergelijking ervoor dat de ontvanger niet meer heeft dan de betaler na de scheiding door de betaling van alimentatie. De ex-partners hebben een grote mate van vrijheid om afspraken te maken over partneralimentatie. Ze kunnen bijvoorbeeld afwijken van de wettelijke duur van 12 jaar. Ze kunnen ook tevoren al afspraken maken wat er moet gebeuren als omstandigheden zich wijzigen. Doen ze dat niet dan moeten ze nieuwe afspraken maken of aan de rechter een beslissing vragen als omstandigheden zich wijzigen.