Onze in mediation gespecialiseerde advocaten

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Naast het procederen bij een rechter, is mediation in veel gevallen het beste alternatief om een geschil te slechten. Procedures monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. En als de emotionele aspecten van een zaak niet goed worden begeleid door een vakkundig mediator, worden de onverwerkte emoties vaak de motor van juridische procedures. Partijen halen dan wellicht hun gelijk, maar de relatie is/blijft verstoord. 

Wanneer wordt mediation toegepast?

Mediation is vrijwillig en de besprekingen zijn nadrukkelijk vertrouwelijk. Mediation kan met name worden toegepast voor (echt)scheidingszaken en familierechtelijke aangelegenheden, omdat hierbij niet alleen juridische maar ook emotionele thema’s meespelen. Emoties als boosheid, verdriet en onbegrip moeten een plek krijgen. Naast emotionele spanningen brengt echtscheiding ook allerlei juridische zaken en financiële vragen met zich mee. Zaken als alimentatie, boedelverdeling, ouderschapsplan, omgangsregeling moeten worden geregeld. 

Overleg en onderhandeling

Bij een scheiding kunnen zowel de man als de vrouw (of partners van gelijk geslacht) ieder een eigen advocaat hebben. Bij een scheidingsmediation gaan de (ex-) partners met één advocaat-scheidingsmediator om de tafel. De echtgenoten die willen scheiden staan nu niet tegenover maar naast elkaar. De scheidingsmediator begeleidt als neutrale, maar wel betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten. 

Vaststellingsovereenkomst

De scheidingsmediator waakt over de belangen van beide partijen. Er wordt informatie verschaft om de echtgenoten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Een door partijen behaalt resultaat leidt tot een vaststellingsovereenkomst waar partijen, na vrijwillige ondertekening, aan gehouden worden. Zodra partijen afscheid kunnen nemen van elkaar als partner, is de weg vrij voor groei in het samenwerken als collega-ouders in het blijvende gezamenlijke ouderschap.