Indien u bij een verkeersongeval, op de werkvloer (arbeidsongeval), als gevolg van een onjuiste medische behandeling (medische misser), of een andere gebeurtenis letsel oploopt, of wanneer een dierbare van u als gevolg hiervan overlijdt, komt er veel op u af. U wilt zich richten op uw herstel of – in geval van overlijden – op de rouwverwerking maar tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met allerlei kosten en mogelijk minder inkomsten. De letselschadeadvocaten van de Advocaten Unie begrijpen dat u veel aan uw hoofd heeft en kunnen u veel uit handen nemen en – zodra de tijd daar rijp voor is – ondersteuning voor u zoeken als het bijvoorbeeld gaat om het opnieuw betreden van de arbeidsmarkt.

De letselschade specialisten van de Advocaten Unie staan u graag juridisch bij.

Aarzel dan ook niet contact op te nemen met een van onze in letselschade gespecialiseerde advocaten. 

Persoonlijkheid

Allereerst zal de letselschadespecialist van de Advocaten Unie voor u bekijken wie aansprakelijk is voor de schade die u als gevolg van de gebeurtenis lijdt en misschien in de toekomst nog zult lijden. De aansprakelijke persoon of organisatie dient namelijk uw schade te vergoeden. Als het niet gaat om mishandeling, wordt de schade bijna altijd geregeld met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Deskundigheid

Als de aansprakelijkheid vaststaat, moet de schade in kaart worden gebracht. Deze bevat in geval van letsel meestal meerdere componenten, zoals:

 • Smartengeld;
 • Verlies van arbeidsvermogen;
 • Economische kwetsbaarheid;
 • Pensioenschade;
 • Kosten voor persoonlijke verzorging;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor het onderhoud van woning en tuin doordat u dat zelf niet meer kunt uitvoeren;
 • Bij het ongeval beschadigde eigendommen, zoals een voertuig en kleding;
 • Niet-vergoede ziektekosten (medicijnen, fysiotherapie etc.);
 • Reiskosten in verband met bezoeken aan artsen, therapeuten etc.;
 • Extra vakantiekosten;
 • Kosten voor woon- of vervoersvoorzieningen (denk aan een automatische transmissie in plaats van een geschakelde auto).

Bij overlijdensschade gaat het in de regel om andere schade. U derft dan misschien levensonderhoud doordat de inkomsten van de overledene of diens zorg en werkzaamheden in het gezin wegvallen. Daarnaast kunt u geconfronteerd worden met (hoge) kosten voor een begrafenis of crematie.

Letselschadezaken lopen vaak meerdere jaren omdat moet worden afgewacht of en in hoeverre u nog herstelt en – in geval van overlijden - er vaak ingewikkelde berekeningen moeten worden gemaakt van de toekomstige schade. Tussentijds maakt u echter kosten en ontvangt u wellicht minder loon of een lagere uitkering. Daarvoor kan een voorschot op de uiteindelijk vast te stellen schade worden gevraagd en een dergelijk verzoek kan meermalen worden herhaald. 

De letselschadespecialist zal verder – indien nodig en in nauw overleg met u – zoeken naar hulp op maat. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan hulp van een arbeidsdeskundige of een cursus om van uw rij-angst af te komen. De letselschadespecialist volgt tot slot het medische traject en krijgt hierbij hulp van een medisch adviseur. 

Kosten

Uiteraard zijn aan de bijstand van een letselschadespecialist van de Advocaten Unie kosten verbonden maar deze komen in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij. Voor het geval de aansprakelijkheid niet (geheel) komt vast te staan of er sprake is van eigen schuld aan uw zijde, kunt u wellicht terugvallen op uw rechtsbijstandverzekeraar of op gesubsidieerde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’). Voor dit laatste komt u enkel in aanmerking indien uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner) binnen bepaalde grenzen liggen.