De huurrechtspecialisten van de Advocaten Unie kunnen u adviseren en bijstaan bij alle mogelijke huurgeschillen.

Het eindigen van de huur van woonruimte

Stel u bent huurder of verhuurder van een woonruimte. En u zou graag willen dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Wat zou u dan kunnen doen en wat is juist niet mogelijk. Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met één van de huurrechtspecialisten van de Advocaten Unie.  

Beëindiging met wederzijds goedvinden

U zou de huurovereenkomst kunnen beëindigen met wederzijds goedvinden. Een beëindiging met wederzijds goedvinden houdt in dat zowel de huurder als de verhuurder instemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst. Zowel de huurder als de verhuurder dienen dan wel rekening te houden met de rechtsgeldige opzegtermijn. Een beëindiging met wederzijds goedvinden kan alleen rechtsgeldig worden overeengekomen, nadat de huurovereenkomst is ingegaan. Het is verstandig om de beëindiging van de huurovereenkomst op papier te zetten. Eén van de huurrechtspecialisten van de advocatenunie zou voor u een beëindigingovereenkomst kunnen opstellen.

Beëindiging door opzegging

Een overeenkomst welke voor een bepaalde huurtermijn is aangegaan is niet eerder opzegbaar dan tegen het verstrijken van die termijn, behoudens onvoorziene omstandigheden. Dit geldt zowel voor een opzegging van de huurder als voor de verhuurder. De opzegging dient te geschieden bij exploot of aangetekende brief. Uiteraard dienen beide partijen bij de opzegging rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Een geldige opzegging van de huurder doet de huurovereenkomst eindigen, op het tijdstip waartegen opzegging mogelijk is. Dat is als hoofdregel tegen het einde van de betalingstermijn. Als bijzonderheid bepaalt artikel 7:271 BW dat de opzegtermijn niet korter mag zijn dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden. 

Voor een opzegging van de verhuurder bepaalt artikel 7:271 BW dat de opzegtermijn niet korter mag zijn dan 3 maanden en gaandeweg bij een huurtermijn van 3 jaar uitgroeit tot 6 maanden. Het rechtsgevolg van een rechtsgeldige opzegging van de verhuurder is beperkt. De overeenkomst eindigt alleen indien de huurder schriftelijk toestemt in de beëindiging, of de rechter op vordering van de verhuurder het tijdstip heeft vastgesteld waarop de overeenkomst zal eindigen.

Ontbinding wegens wanprestatie van de huurder

Volgens de wet kan ontbinding van de huurovereenkomst (op verzoek van de verhuurder) wegens wanprestatie van de huurder slechts door de rechter geschieden. Daarbij zal de verhuurder ook bij de rechter dienen te vorderen dat het gehuurde door de huurder dient te worden ontruimd. Redenen voor de verhuurder om ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter te vorderen zijn

  • wanbetaling, meer in het bijzonder dient sprake te zijn van 3 maanden achterstand;
  • overlast;
  • de huurder gedraagt zich niet als een goed huurder;
  • sprake van dringend eigen gebruik;
  • bij weigering in te gaan op een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst;
  • verwezenlijking geldend bestemmingsplan; de hospitaregeling na 9 maanden;
  • indien er sprake is van echte tussenhuur.